Visie

Onze school is een open, kleinschalige school met respect voor elk individu.

Een hecht, gemotiveerd schoolteam zorgt dat elk kind zich kan ontplooien in een veilige, leuke, warme omgeving.

De leerkrachten onderhouden hun deskundigheid door open te staan voor vernieuwingen ten voordele van de kinderen.

Elk kind is uniek. Het eigen kunnen staat centraal.

Door de grote diversiteit binnen de klasgroepen wordt er rekening gehouden met de beperkingen en mogelijkheden van elk kind.

Creativiteit staat centraal en komt ruim aan bod in de kleuterklasjes en in de crea-namiddagen waar de verschillende aspecten van muzische vorming worden beleefd.

Door het klasdoorbrekend werken worden de algemene sociale vaardigheden ontwikkeld.

In de sportschool maken de leerlingen kennis met de verschillende sporttakken.

Bewegingsmomenten worden geïntegreerd in de klaspraktijk.

Binnen het lestijdenpakket is er ruimte voor extra sportactiviteiten.

Over de middag en in de studie krijgen de kinderen de kans aan bewegingsopvoeding te doen.

Een goedwerkende ouderraad werkt nauw samen met het schoolteam wat leidt tot een harmonisch geheel.