Welkom

 

Heel lief van Miles. Bijna niets aan toe te voegen.

Tenzij…

Natuurlijk zijn ook de juffen Jamina, Sarah, Marie, Daphne en Ellen heel lief geweest voor de kinderen. Zelfs allerliefst zou ik zeggen. Prettige vakantie aan eenieder en tot weldra (’t zal er rap zijn) op donderdag 1 september . Da…aag!

img_19101

 

Sportdag! Wij hadden er zin in!!!

Een sportdag dat in het water valt, het is een cliché. Als het maar geen slecht weer is fluisteren we tegen elkaar bij de planning ervan.

Toch moeten we deze beeldspraak_MG_1356 enigszins tegenspreken. Want…. Het was niet zozeer de sportdag die in het water viel, dan wel het water dat in de sportdag viel. Tenzij de sportdag in het water van de Blaarmeersenvijver zou gevallen zijn  maar dat was niet het geval.  Maar dit terzijde..

 

De sportdag was ondanks alles toch een leuke, spannende, natte, donderde, rommelende activiteit. Wie er ook heel veel zin in had, was de regen, donder en bliksem, waardoor we onze plannen voor L1 tot L4 op de middag moesten veranderden. We keerden  terug naar school en speelden daar sportspelen in de sportzaal van de school. Het werd een competitieve wedstrijd die gewonnen werd door de “Sportkids”.

_MG_1534

De Sportkids winnen de sportspelen

Een heel ander paar mouwen voor de fietsers (helaas geen foto’s beschikbaar). Zij maakten een fietstochtje door de hel. Kletsnat, tot op hun vel! Dat moet een fantastische tocht geweest zijn. ‘k Ben er niet jaloers op, maar ’t moet wel plezant geweest zijn


(Klik hier als je bovenstaande foto's niet kunt zien)

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Sportdag! Wij hadden er zin in!!!

Uitstap naar het Stadhuis L3

 


(Klik hier als je bovenstaande foto's niet kunt zien)

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Uitstap naar het Stadhuis L3

Schoolquiz 2016

kwis2016Meer info over de quiz vind je hier.

Inschrijven kun je direct op deze link.

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Schoolquiz 2016

ECOMAGIE kwam goochelen op de Sportschool

De goochelshow ECOMAGIE brengt leerlingen op een magische, interactieve en leerzame manier op de hoogte van de mogelijkheden én de voordelen van afvalpreventie en energiebesparing. 

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor ECOMAGIE kwam goochelen op de Sportschool

Buitenspeeldag

Toen we enkele weken geleden de prangende vraag kregen om ‘iets’ te doen ter gelegenheid van de Buitenspeeldag braken we ons het hoofd. Wat moesten we daar nu voor verzinnen? Plots, als een duivel uit een doosje, wierp iemand de volgende zinsnede in het gezelschap: “ Gewoon buiten spelen, is dat geen goed idee?”

Ja natuurlijk knikten alle teamleden, wat een goed en gezond idee. Zo gebeurde het dan. Tijdens de Buitenspeeldag speelden we met z’n allen lekker buiten. De kinderen van L 1-2-3 op het speelplein aan de Gentbrugse Meersen en L 4-5-6 op de Porre. Het weer was uitermate geschikt. Niet te warm, niet te koud, een perfecte dag om buiten te spelen.

 


(Klik hier als je bovenstaande foto's niet kunt zien)


(Klik hier als je bovenstaande foto's niet kunt zien)

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Buitenspeeldag

za 23 april: Sportbal 2016

Kies zelf je favoriete liedjes via deze link.

sportbal2016

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor za 23 april: Sportbal 2016

Geslaagd Boerenbal!


(Klik hier als je bovenstaande foto's niet kunt zien)

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Geslaagd Boerenbal!

L5 naar Het Lam Gods en op GAUS WHEELS


(Klik hier als je bovenstaande foto's niet kunt zien)


(Klik hier als je bovenstaande foto's niet kunt zien)

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor L5 naar Het Lam Gods en op GAUS WHEELS

Gek van tuinieren

Beste ouders
Kinderen zijn gek op tuinieren, dat heeft het schooltuinproject van vorig schooljaar bewezen.
Daarom gaan we binnenkort weer aan de slag in de moestuin.
De derde kleuters blijven eindverantwoordelijke, maar natuurlijk gaan ook de andere kleuters mogen helpen tijdens de middagpauze, naschoolse opvang of crea.
Door opdrachten die verbonden zijn aan het project wordt hen de economische kringloop aangeleerd.
De opbrengst van onze kleine ondernemers met hun bloemenkraam bedroeg vorig schooljaar € 31 en gaat naar potaarde, zaadjes, … zodat de nieuwe ondernemers ook in hun opzet kunnen slagen.

Vriendelijke groeten
Jamina

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Gek van tuinieren

Berichten in de media over een mogelijke verontreiniging door Chroom 6

Beste ouders en collega’s,
Op maandag 8 febr. verschenen er berichten in de media over een mogelijke verontreiniging door Chroom 6 in de centrale werkplaats van de NMBS te Gentbrugge.

Ik heb, samen met het kabinet van onze schepen van Onderwijs, alles nauwgezet gevolgd.
De afdeling Milieutoezicht van de dienst Toezicht Wonen,bouwen en Milieu van de Stad Gent nam direct contact op met met de bevoegde Vlaamse diensten.

Ondertussen bevestigde de milieugezondheidsdeskundige van het Agentschap Zorg en Gezondheid formeel dat de buurtbewoners en de scholen zich geen zorgen moeten maken.

Het volledige persbericht daaromtrent kan u hieronder nalezen. Je vindt het ook terug op de Facebookpagina van de Sportschool.

Geniet nog van de vakantie.
Warme groeten,
Aernaut Ann
Directie

PERSBERICHT 10/02/2016

16/0000 – Chroom 6-verontreiniging in Gentbrugge: buurtbewoners hoeven zich geen zorgen te maken

Op maandag 8 februari 2016 verschenen er berichten in de media over een mogelijke verontreiniging door Chroom 6 in de centrale werkplaats van de NMBS in Gentbrugge. De afdeling Milieutoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent nam direct contact op met de bevoegde Vlaamse diensten. Ondertussen bevestigde de milieugezondheidskundige van het Agentschap Zorg en Gezondheid formeel dat, als er al blootstelling zou zijn geweest buiten de werkplaats (wat niet is aangetoond), de risico’s in het ergste geval heel laag worden ingeschat. Buurtbewoners hoeven zich geen zorgen te maken.

Op maandag 8 februari 2016 verschenen er berichten in verschillende media over een mogelijke Chroom 6-verontreiniging in de centrale werkplaats van de NMBS in Gentbrugge (Brusselsesteenweg 602, tussen de Oefenpleinstraat, Heidestraat, Jules de Saint-Genoisstraat en de Brusselsesteenweg). De site is als een ‘klasse 1-inrichting’ vergund door de Provincie Oost-Vlaanderen voor een termijn van 20 jaar, eindigend op 19/06/2034. Er worden spoorwagons onderhouden, hersteld en schoongemaakt.

Naar aanleiding van de berichten ging de afdeling Milieutoezicht van de stedelijke Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu na in de klachtendatabank of er eventuele klachten en/of meldingen zijn van burgers. Tijdens de werken werden er geen klachten van burgers/omwonenden ingediend, noch werden calamiteiten gemeld door het bedrijf zelf. Pas na het verschijnen van de berichten in de pers stelden verontruste omwonenden zich vragen over de volksgezondheid, meer bepaald naar mogelijke gezondheidsrisico’s door blootstelling aan Chroom 6 in de onmiddellijke omgeving van de werkplaats.

Milieutoezicht nam daarom meteen contact op met de Milieu-Inspectie Oost-Vlaanderen (Vlaamse overheid) aangezien deze instantie bevoegd is voor het toezicht op klasse 1-inrichtingen. Ook daar waren geen klachten noch calamiteiten gekend. Milieutoezicht nam ook contact op met een milieugezondheidskundige van het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar de problematiek was daar evenmin gekend.

Aangezien er dus vooral een probleem leek te zijn inzake arbeidsveiligheid werd ook contact opgenomen met de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk, Directie Oost-Vlaanderen (federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Daar bleek het probleem wel gekend te zijn: het onderzoek is lopende.

 Vlaamse milieugezondheidsdeskundige: gezondheidsrisico’s voor omgeving heel beperkt

De Stad Gent overlegde op dinsdag 9 februari (14 uur) met alle betrokken diensten: het kabinet van de burgemeester, de stedelijke Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu; Toezicht op het Welzijn op het Werk (directie Oost-Vlaanderen), de Milieu-inspectie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Tijdens dit overleg werd dieper ingegaan op het aspect van de volksgezondheid en de mogelijke risico’s voor omwonenden door blootstelling aan Chroom 6.

De milieugezondheidsdeskundige van het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft, met de beperkte meetgegevens die voorhanden zijn, een worstcase-risicoinschatting gemaakt voor luchtverontreiniging met Chroom 6 in de buurt. ‘In het allerslechtste geval is er een extra kankerrisico van 1 op 500.000 voor de omwonenden. Dit wordt beschouwd als een heel klein extra kankerrisico (1 kans op 1 miljoen wordt als volksgezondheidskundig verwaarloosbaar beschouwd, meer dan 1 kans op 10.000 wordt als volksgezondheidskundig onaanvaardbaar beschouwd). Deze inschatting houdt zelfs nog geen rekening met het feit dat, tegen de tijd dat het Chroom 6 buiten het bedrijfsterrein is gekomen, het al grotendeels is omgezet naar het stabielere en ongevaarlijkere Chroom 3, door oxido-reductiereacties.’

De werkzaamheden met chroomhoudende materialen zijn ondertussen stopgezet, dus extra mogelijke blootstelling wordt er niet meer verwacht.

Informatie

Agentschap Zorg en Gezondheid, Stefan Acke, milieugezondheidskundige, tel. 09 276 13 71,e-mail stefan.acke@zorg-en-gezondheid.be

Bevoegd

– De heer Mathias De Clercq, waarnemend burgemeester, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00,fax 09 266 54 19, e-mail schepen.declercq@stad.gent

– Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail schepen.heyse@stad.gent

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Berichten in de media over een mogelijke verontreiniging door Chroom 6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*